+47 950 88 873 post@callsystems.no

Kundetelling og publikumsmåling

Unik og smart løsning

Vi har jobbet tett med forhandlere for å utvikle et system som tilfredsstiller behovene til markedet. Resultatet er et meget fleksibelt og brukervennlig tellesystem. Systemet lar deg lage rapporter basert på data fra butikker, kjøpesentre og publikumsområder. Du kan  sammenligne data, sjekke trafikk ved bruk av sann tid telledata. Også den enkelte butikk kan få tilgang til sanntids dataene.

Del og se besøksdata for det tidsrommet du ønsker; minutt, time, dag, uke, måned eller år. Sammenlign besøksdata fra andre tidspunkt, eller fra ulike butikker. Dataene kan enkelt eksporteres og presenteres Excel, eller som PDF direkte fra rapport siden.

Dashboard

Gir raskt oversikt over alle dine butikker. Hver bruker kan legge til sine egne widgets basert på besøkende, kpi, vær med mer.

Lokasjoner

Gir unike rapporter per butikk, vist i brukerdefinerte intervaller og steder. Lett å sammenligne lokasjoner med hverandre.

Soner

Gir unike rapporter til lokasjonen. Skiller mellom voksne/barn, de travleste områdene, etasjer og innganger.

Grupper

Gir rapporter fra ulike grupper basert på bedriftens struktur. gruppering av butikker som er private id, partner id, butikk-i-butikk, eller landbasert.

Salgs Data

Gir rapporter for å beregne KPI’s som konverteringsfrekvens, salg per kunde, salg per be- søkende, service nivå etc.

Kart

Gir informasjon om personflyten, eventuell nøling og køer. Lar deg raskt identifisere “hete” områder, gjennomsnittlig ventetid og medgått tid i butikken.